top of page
Gelre-Tennis-beeldmerk-RGB.png

Nieuws van Gelre Tennis

We hebben besloten gezien de stijgende kosten van de tennis hal om deze winter maar 17 weken les te geven. 
Om kosten te sparen zullen we, om mooi aan te sluiten aan het zomerseizoen, eerder starten en wel op maandag 18 maart 2024. 
Dat is uiteraard afhankelijk van het weer, maar volgens ons het proberen waard. 

We starten het winterseizoen op zondag 1 oktober 2023. 
Iedereen krijgt uiterlijk voor 25 september te horen op welke dag, tijd en hal de les plaats vindt. 

Het zomerseizoen 2024 bestaat dan uit 18 weken i.p.v. 16 weken. 

winterles reglement 2023 / 2024

 • Een les bestaat uit 50 minuten. Tijdens deze 50 min wordt er actief les gegeven. We verwachten dat iedereen warm/ingespeeld de baan op komt. 

 • Privé-les is met 1 persoon, groepsles is vanaf 2 personen.

 • Er wordt 17 weken lesgeven.

 • Lessen die uitvallen door afzeggingen van de lesnemer, ziekte of deelname aan een toernooien, behoeven niet te worden ingehaald. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of er zal voor een plaatsvervanger worden gezorgd.

 • Inhaallessen worden in overleg met de tennisleraar geregeld, bij voorkeur op de zelfde dag en tijd, aansluitend aan het einde van de serie. 

 • Uitgevallen lessen door de weersomstandigheden worden als volgt ingehaald. 1ste les is voor kosten van de lesnemers en de 2e les wordt ingehaald. Met de 3e en 4e de les is dat hetzelfde. Er is een maximum van 2 inhaal lessen. Mocht er tijd genoeg zijn proberen we lessen wel in te halen.

 • Aangevangen lessen en inhaallessen worden niet ingehaald.

 • De lessen zijn in overleg met de trainer overdraagbaar aan derden.

 • Inschrijving met eventuele lespartners geeft geen garantie voor de groepsindeling, we proberen er wel rekening mee te houden en zullen er met de lesnemer over communiceren.

 • In de weken 42, 52 t/m 01 en 8 worden er geen reguliere lessen gegeven.

 • Het lesgeld dient in één keer uiterlijk voor de derde les betaald te zijn. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek. Voor andere mogelijkheden graag contact opnemen met de tennisschool. 

 • De lessen starten vanaf zondag 1 oktober 2023. Iedereen die zich heeft opgegeven, zal uiterlijk voor 25 september bericht krijgen wanneer de eerste les begint. 

 • De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. We zijn afhankelijk van de banen die beschikbaar zijn in de hal.

 • Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico, de tennisleraar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van de lesnemer.

 • Voor nieuwe leerlingen: u hoeft zelf geen ballen mee te nemen maar het overige tennismateriaal moet u zelf aanschaffen. Voor rackets, grips en bespanningen kunt u ons om advies vragen.

 • De kosten voor begeleiding tijdens toernooien en kampioenschappen in overleg met desbetreffende trainer.

 • Op het inschrijfformulier kan je aangeven welke trainer je voorkeur heeft. Mocht dit niet lukken vindt er altijd overleg plaats. De lessen worden gegeven door Jörgen, Robbie, Joël, Nick en Jelle.

 • Wij wensen u allen een sportief en succesvol winterseizoen 2023/2024.

bottom of page