Les reglement A.L.T.V. Daisy

Les reglement 2022

 • Een les bestaat uit 50 minuten. Tijdens deze 50 min wordt er actief les gegeven. We verwachten dat iedereen warm/ingespeeld de baan op komt. 

 • Privé-les is met 1 persoon, groepsles is vanaf 2 personen.

 • Er wordt 16 weken lesgeven.

 • Lessen die uitvallen door afzeggingen van de lesnemer, ziekte of deelname aan een toernooien, behoeven niet te worden ingehaald. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de lesingehaald of er zal voor een plaatsvervanger worden gezorgd.

 • Bij lessen die door weersomstandigheden uitvallen, wordt elke tweede les ingehaald,

  met een maximum van drie inhaallessen. De uitgevallen lessen kunnen niet mee genomen worden naar het nieuwe seizoen. Er vindt geen restitutie van het les geld plaats. 

 • Inhaallessen worden in overleg met de tennisleraar geregeld, bij voorkeur op de zelfde dag en tijd. 

 • Aangevangen lessen en inhaallessen worden niet ingehaald.

 • De lessen zijn in overleg met de trainer overdraagbaar aan derden.

 • Inschrijving met eventuele lespartners geeft geen garantie voor de groepsindeling, we

  proberen er wel rekening mee te houden.

 • In de weken 18 en 28 t/m 33 worden er geen reguliere lessen gegeven.

 • Het lesgeld dient in één keer uiterlijk voor de tweede les betaald te zijn. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek. Voor andere mogelijkheden graag contact opnemen met de tennistrainer. 

 • De lessen starten vanaf maandag 4 april 2022. Iedereen die zich heeft opgegeven, zal uiterlijk 3 april bericht krijgen wanneer de eerste les begint.

 • De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag gegeven. Tussen 08.00 en 22.30 uur. 

 • Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico, de tennisleraar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van de lesnemer.

 • Elke lesnemer dient lid te zijn van ALTV Daisy

 • Voor nieuwe leerlingen: u hoeft zelf geen ballen mee te nemen maar het overige tennismateriaal moet u zelf aanschaffen. Voor rackets, grips en bespanningen kunt u ons om advies vragen.

 • De kosten voor begeleiding tijdens toernooien en kampioenschappen in overleg met desbetreffende trainer.

 • Op het inschrijfformulier kan je aangeven welke trainer je voorkeur heeft. Mocht dit niet lukken vindt er altijd overleg plaats. 

 • Wij wensen u allen een sportief en succesvol zomerseizoen 2022.

foto daisy.jpg